na bezpečnost se myslí až po ztrátě

Zálohování a archivace Vašich dat

Zálohování dat by mělo být samozřejmostí pro každého, kdo si je vědom důležitosti informací (ať se jedná o soukromé fotografie, kancelářské dokumenty či účetnictví nadnárodní firmy). Bohužel se nezřídka stává, že si majitel dat uvědomí jejich cenu až poté, co o ně přijde.

Naše firma si je cennosti dat vědoma a proto nabízí odpovědné řešení, které minimalizuje všechna rizika. Postupujeme vždy podle zásad zálohování dat (správná volba médií, frekvence a pravidelná kontrola záloh, ukládání záloh na fyzicky různá místa a zajištění důvěrnosti zálohovaných dat). V neposlední řadě je velmi důležitá obnovitelnost dat. Pokud se použije nesprávný prostředek zálohování, nemusí se zálohovaná data podařit obnovit.

ŘEŠENÍ PRO MALÉ FIRMY

Nejméně 1 až 5 počítačů + 1 server. Zabezpečení se řeší přes síťové úložiště dat s výhodou nízkých pořizovacích nákladů.

ŘEŠENÍ PRO STŘEDNÍ FIRMY

Většinou 5 až 50 počítačů + 1 až 2 servery. Zabezpečení se řeší přes zálohování formou externího diskového pole (NAS).

ŘEŠENÍ PRO VELKÉ FIRMY A INSTITUCE

Alespoň 50 a více počítačů + 2 a více serverů. Zabezpečení se řeší přes zálohování formou externího diskového pole (NAS) v kombinaci s využitím datových center.


Bezpečnost s nejvyšší prioritou

Bezpečnost sítě a dat

Na Vašich datech Vám musí záležet. A přesně tak k této problematice přistupujeme i my. Díky následujícím prvkům jsme schopni maximálně zabezpečit Vaši síť a tím pádem i data samotná.

FIREWALL

Je možné použít jak softwarové řešení nainstalované na vhodném počítači, tak i komplexní specializované řešení, jako je řada Symantec Gateway Security 5600 zahrnující v sobě volitelně i antivirovou ochranu, detekci narušení a filtrování obsahu. Pro menší firmy můžeme nabídnout zařízení Symantec 1600 nebo 400, případně i dalších výrobců.

ANTIVIROVÁ OCHRANA

Doporučujeme vícestupňovou ochranu založenou na produktu Symantec Client Security, která zahrnuje poštovní servery, souborové servery a klientské počítače, u kterých je součástí i firewallová komponenta. Důležitou částí produktu je centrální konfigurace antivirových klientů včetně automatické distribuce virových definic. Nově je v tomto produktu zahrnuta i ochrana proti škodlivému software (trojské koně, spyware, adware).

ANTI-SPAM

V současné době obtěžování uživatelů začíná být spojeno i s bezpečnostními riziky plynoucími z vložených odkazů a s technickými problémy vyplývajícími z velkého zatížení serverů. Nabízíme řešení Brightmail AntiSpam firmy Symantec. Jeho hlavní předností je vysoká přesnost detekce, při které je zachyceno více než 95% nevyžádané pošty.

Využití datových center

Propojení datových úložišt a serverů

V dnešní době, kdy se zvyšuje hlad po dostupnosti a rychlosti přístupu k informacím, se stále více uplatňují systémy propojených datových úložišť a serverů. Jedním z možných řešení je cluster.

Jedná se o propojení volně vázaných počítačů, které společně komunikují a vůči okolí se mohou tvářit jako jediný systém. Jednotlivé počítače jsou obvykle propojeny počítačovou sítí a pomocí clusterování lze dosáhnout vyšší výpočetní rychlosti nebo spolehlivosti s větší efektivitou, než které by bylo dosaženo pomocí jedné speciálně řešené výpočetní stanice.

Clustery se využívají při paralelním zpracovávání úloh nebo jsou vhodné pro zajištění vysoké dostupnosti jednotlivých služeb (např. přístup do databáze, e-mailový server, webový server atp.). Pro vytvoření clusteru jsou dnes většinou používány víceprocesorové stanice propojené datovou sítí. Jednotlivé služby, které mají být zpracovány pomocí clusterování, musí být na provoz v clusteru přizpůsobeny.

Clustery lze rozdělit do několika podskupin, jako jsou například: cluster s vysokou dostupností (High-availability, HA) – pomocí několika počítačů je zajištěno nepřetržité vykonávání určité služby i v případě výpadku jednoho nebo více serverů z důvodů hardwarové závady či plánované údržby., cluster s rozložením zátěže (Load balancing, LB) – snížení míry zátěže je dosaženo tím, že jednotlivá služba je poskytována několika počítači zároveň. Tyto počítače mají stejný obsah a služba tak je poskytována paralelně., nebo výpočetní cluster (High-performance computing, HPC) – cluster slouží ke zvýšení výpočetní rychlosti více počítačů, které spolupracují na společném výpočtu.