Servis FUJITSU

Naše firma je registrovaným dealerem se servisní autorizací Fujitsu.

Fujitsu Siemens Computers s.r.o. (dále FSC) poskytuje záruku na vady HW produktů jím dodané po dobu shora stanovené záruční doby. Tato záruka se vztahuje na vady materiálu, provedení nebo konstrukce. V rámci této záruky FSC zajistí na vlastní náklady koncovým zákazníkům přímo nebo prostřednictvím svých servisních partnerů opravu nebo výměnu příslušné části nebo celku HW produktu tak, aby byla obnovena funkčnost produktu minimálně do stavu jako v době dodávky z výrobního závodu (ex works) FSC s ohledem na přiměřené opotřebení v době výskytu závady. Bezplatná oprava nebo výměna se nevztahuje na závady způsobené zejména: chybou obsluhy, provozováním produktu mimo obvyklé provozní prostředí, běžným opotřebením způsobeným jeho obvyklým užíváním, příp. nutností vyměnit spotřební materiál, mechanickým nebo jiným násilným poškozením, neodbornou opravou nebo modifikací, působením vyšší moci. Záruka se nevztahuje na zachování nebo obnovu uživatelských dat.

FUJITSU HOTLINE

Tel. spojení:
+420 466 889 141

Email:
servis@comarr.cz

Upozornění:
Při hlášení závady je nezbytné zaslat kontakt na zákazníka, sériové číslo produktu a popis závady. Bez těchto informací nelze servis zavést do systému.


Zkrácené záruční podmínky

Popis jednotlivých možností uplatnění záruky zákazníkem:

  • Servis v servisním středisku (bring-in) - zákazník přinese defektní produkt k servisnímu partnerovi, servisní partner opraví produkt, zákazník si vyzvedne produkt u servisního partnera. Práce a náhradní díly jsou hrazeny FSC.
  • Servis s odesláním do servisního střediska (send-in) - zákazník odešle defektní produkt k servisnímu partnerovi, servisní partner opraví produkt a odešle jej zpět zákazníkovi. Doprava zpět k zákazníkovi, práce a náhradní díly jsou hrazeny FSC.
  • Servis vyzvednutím u zákazníka (collect-return) - servisní partner zajistí vyzvednutí defektního produktu u zákazníka, opravu a zpětnou dopravu k zákazníkovi. Doprava, práce a náhradní díly jsou hrazeny FSC.
  • Servis u zákazníka (on-site) - technici servisního partnera cestují na místo provozu produktu, kde provedou opravu. Práce, náhradní díly a všechny cestovní náklady jsou hrazeny FSC.
  • Zásah následující pracovní den (NBD) - technici servisního partnera zahájí práci na odstranění závady nejpozději následující pracovní den po dni nahlášení závady.